24 มกราคม 2562 ชาวบ้านบัวใหญ่ร้องแก้ไขผลกระทบก่อสร้างรถไฟทางคู่

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/578025

หลังจากได้มีการนำเสนอปัญหาและข้อกังวลใจของชาวบ้านในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและทางลอดใต้รางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น อย่างต่อเนื่องไปเมื่อช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา ชาวบ้านต่างร้องเรียนถึงปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองที่เกิดจากขั้นตอนการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบกับถนนที่ชาวบ้านสัญจร รวมถึงปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งทางผู้รับเหมาโครงการรับทราบข้อเสนอพร้อมทั้งรับปากจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวแทนภาคประชาชนได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับ
ข้อกังวลใจในเรื่องทางลอดใต้รางรถไฟทางคู่ ซึ่งมีความคับแคบ สูงชัน เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต และกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของประชาชนที่สัญจรผ่านทางรถไฟ โดยได้รับความสนใจจากผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก